بازدید ها و نمایشگاه ها

بازدید از کارخانه اینگل دی ماه 98


بازدید از کارخانه ایزی پایپ تیر و مرداد 99


بازدید از کارخانه کلار آبان ماه 98

 

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟